▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
رئیس : رضا رحمانی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
دبیر : علی قریشی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
نایب رئیس : اقبال زارعی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
نایب رئیس امور بانوان : شرمین رحمتی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته داوران : نظام مولودی
دبیر : شاهو اصلانی
دپارتمان : کورش کریمی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته جوانان : رزگار حیدری
دپارتمان کمیته جوانان : سیاوش معتمدی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته فوتسال : هیوا محمدی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته مسابقات : ↓↓↓
رئیس : سامان حلاوتی
امور شهرستان ها : نادر سیف پناهی
عضو گیری : محمد زارعی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته پیشکسوتان : منصور ذوالقدر
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
کمیته انضباطی : نادر منصوری
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
روابط عمومی : میلاد کهزادی
دپارتمان روابط عمومی : محسن الماسی
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬